Spotlight

สร้างโซลูชันไร้ขีดจำกัดด้วย Innovative Mindset

สร้างโซลูชันไร้ขีดจำกัดด้วย Innovative Mindset

Innovative Mindset ไม่เพียงเป็นกระบวนการสร้าง วิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  แต่ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และการลงมือทำในสิ่งใหม่ ๆ เพี่อให้สามารถสร้างโซลูชันทางนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ เช่นเดียวกับ DOM (Detect Odor & Monitoring) เครื่องมือตรวจวัดกลิ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรมของ SCGP หนึ่งในนวัตกรรม ที่ได้รับการพัฒนาจากกระบวนการคิดแบบ Innovative Mindset และคว้ารางวัลชนะเลัิศด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการประเภทการออกแบบบริการจากการประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

ในครั้งนี้เราจึงชวนตัวแทนของทีมพัฒนานวัตกรรม DOM มารวมแบ่งปันมุมมองแบบ Unbounded ในการสร้าง นวัตกรรมด้วยกระบวนการพัฒนาที่มี Innovative Mindset  เป็นแกนหลักอย่างแท้จริง

 

"เราเชื่อว่าการสร้าง DOM มาใช้ตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นที่เป็นปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความราบรื่นมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องกลิ่นระหว่างโรงงานกับชุมชนยังไม่มีเครื่องตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วย แต่ระบบเฝ้าระวังกลิ่นของ DOM สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของกลิ่นที่มีปัญหได้แม่นยำ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขก่อนจะมีผลกระทบต่อชุมขน

 

"นวัตกรรมตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดเรื่อง Innovative Mindset ซึ่งถือเป็นวิธีคิดที่สำคัญมาก ๆ ในการก้าวข้ามความท้าทายของทุกปัญหาเพราะนวัตกรต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาและสร้างโชลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้ และแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้สิ่งที่กำลังสร้างอยู่กลายเป็นนวัตกรรมที่ดีได้เช่นเดียวกับที่ DOM เป็น และในอนาคตเราจะพัฒนา DOM ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานนวัตกรรมชิ้นนี้อย่างกว้างขวางต่อไป"

 

ดร.ทิพนครินทร์ บุญเฟื่อง นักวิจัยอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

"DOM คือนวัตกรรมที่เราเริ่มต้นพัฒนาขึ้นมาจากปัญหาเรื่องกลิ่นในโรงงานของเราเอง เมื่อเราคิดจะแก้ไขปัญหา เราจึงต้องลงไปศึกษาเรียนรู้ปัญหาอย่างเต็มที่

 

"ก่อนหน้านี้เราเคยใช้เครื่องมือในการตรวจวัดกลิ่นแบบต่าง ๆ มาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้ทั้งหมดต่างจาก DOM ที่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ ตรวจวัด ศึกษาผลกระทบ และติดตั้งระบบ Monitoring

"ผมมองว่า ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรม DOM อยู่ที่ความแตกต่างของปัญหาเรื่องกลิ่นในแต่ละพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งมีปัญหากลิ่นไม่เหมือนกัน ซึ่งตัวแปรที่ต่างกันนี้อาจทำให้โซลูชันของ DOM ไม่สามารถตอบโจทย์การนำไปใช้งานในทุก ๆ พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน ดังนั้น เราจึงต้องเรียนรู้จากปัญหาแบบ case by case ทำความเข้าใจปัญหาเฉพาะพื้นที่ของลูกค้าอยู่เสมอ และต้อง

พยายามปรับเครื่องมือของเราให้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเร็วที่สุด"

คุณวุฒินันท์ ฤกษ์มังกร นักวิจัย