News

SCGP พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค เปิดตัว OptiBreath® บรรจุภัณฑ์คงความสดใหม่ และ Odor LockTM บรรจุภัณฑ์เก็บกลิ่นอาหาร

24 พฤษภาคม 2564

SCGP พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค เปิดตัว OptiBreath® บรรจุภัณฑ์คงความสดใหม่ และ Odor LockTM บรรจุภัณฑ์เก็บกลิ่นอาหาร