News

SCGP ลงทุนสร้างฐานผลิตแห่งใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เสริมแกร่งธุรกิจครบวงจร รองรับดีมานด์การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เติบโตในอาเซียน

20 กันยายน 2564

SCGP ลงทุนสร้างฐานผลิตแห่งใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เสริมแกร่งธุรกิจครบวงจร รองรับดีมานด์การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เติบโตในอาเซียน