News

SCGP สร้างการเติบโตกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารในระดับโลก  เดินหน้าขยายกำลังการผลิตในไทยและเวียดนามรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ

12 พฤษภาคม 2564

SCGP สร้างการเติบโตกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารในระดับโลก เดินหน้าขยายกำลังการผลิตในไทยและเวียดนามรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ