เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค

ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Solution

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ออกแบบสินค้าและบริการ ดำเนินงานตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่คงทนแข็งแรง

Read More

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย มีบริการขายสินค้าปลีก (Small Lot) และตามคำขอ (On-Demand)

ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่คงทนแข็งแรง

Read More

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เช่น การทำโปรโมชั่น การออกสินค้าใหม่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยพัฒนาสินค้าและบริการขึ้นเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

Read More

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

นำเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การพิมพ์ และการผลิตมาใช้ควบคู่กัน เพื่อเพิ่ม ความสามารถของบรรจุภัณฑ์

ทั้งในด้านการป้องกันการถูกปลอมแปลง การติดตามสถานะของสินค้าตั้งแต่ต้นทาง จนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการส่งเสริมการขายผ่านบรรจุภัณฑ์

Read More

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร (End-to-End E-commerce services)

รวมถึงบริการออกแบบและให้บริการการพิมพ์ ให้แก่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ เช่น บริษัทอีคอมเมิร์ซ บริษัทรับส่งพัสดุ ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และผู้ขายปลีกออนไลน์

Read More

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

มีบริการที่หลากหลายสำหรับ กิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า

ตั้งแต่การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ การจัดการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ไปจนถึงการออกแบบ ผลิตและติดตั้งบูธนิทรรศการที่ทำจากกระดาษ สามารถประกอบ ถอดแยกชิ้นส่วน และกำจัดทิ้งได้ง่าย เป็นทางเลือกนการเตรียมงานนิทรรศการทั้งใน และต่างประเทศ

Read More

News