Spotlight

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย x เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โต๊ะกระดาษ 3 in 1 : ส่งมอบโอกาส สานต่อความยั่งยืน

จากการลงพื้นที่สำรวจวิถีชีวิตของเด็ก ๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พบว่ามีเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากยังขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนและอ่านเขียนหนังสืออย่าง “โต๊ะ” ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ทำให้เด็กต้องนั่งก้มตัวอ่านหนังสือหรือนอนราบกับพื้น เพื่อเขียนหนังสือ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในอนาคต

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงมองหาโต๊ะเขียนหนังสือที่ใช้อ่าน เขียน และเก็บของได้น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบให้เด็กนักเรียนในความดูแลของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ จึงได้ประสานความร่วมมือมายังเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทีมที มีนักออกแบบและเชี่ยวชาญด้านบรรจภัณฑ์ให้ช่วยออกแบบและผลิตโต๊ะกระดาษตามโจทย์ความต้องการข้างต้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไอเดียโต๊ะกระดาษ 3 in 1 เพื่อส่งมอบให้เด็ก ๆ ใช้ประโยชน์และยังสร้างสรรค์ขึ้น ภายใต้แนวคิด Circular Economy

“โต๊ะกระดาษ 3 in 1 เพื่อการเรียนรู้” ทำจากกระดาษรีไซเคิลน้ำหนักเบามีความแข็งแรง คงทน ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่ทุรกันดารใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทั้งหมด ไม่ก่อให้เกิดขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถประกอบขึ้นรูปได้ง่าย และมีฟังก์ชันในการใช้งานถึง 3 อย่างในตัวเดียว ทั้งเป็นโต๊ะนั่งเขียนและอ่านหนังสือ เป็นที่เก็บของและอุปกรณ์การเรียน และพับเป็นกระเป๋าใส่สมุดหนังสือหิ้วไปใช้งานที่บ้านและโรงเรียนได้ โดยมีคำแนะนำในการใช้งานไว้ให้เด็ก ๆ ได้อ่านและปฏิบัติตามที่ด้านข้างโต๊ะ พร้อมทั้งคู่มือในการประกอบแนบมาให้ด้วย

**ล้อมกรอบ**

มูลนิธิศุภนิมิตฯ สั่งผลิตโต๊ะกระดาษทั้งสิ้น 25,000 ตัวให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อการศึกษา มูลค่ารวม 250,000 บาท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมส่งมอบโต๊ะกระดาษ 3 in 1 เพื่อการเรียนรู้ให้แก่ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีทีมนักออกแบบจากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง สาธิตการประกอบโต๊ะกระดาษและแนะนำการใช้งานให้เด็ก ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ทีมนักออกแบบ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง:

ดิเรกข์ อินสกุล อติกานต์ บุญประคอง ภูมิภัค พันธสี และวันชนะ ศรีไตรรัตนะ

“โจทย์สำคัญของมูลนิธิศุภนิมิตฯ คือการออกแบบโต๊ะที่น้ำหนักเบา พกพาง่าย และใช้งานได้หลากหลาย เราจึงเลือกใช้กระดาษมาพัฒนารูปแบบให้ตรงตามการใช้งานและเหมาะกับสรีระของเด็ก สามารถดัดแปลงได้หลายฟังก์ชัน โดยเลือกใช้กระดาษลอนหนา คำนวณจุดรับแรงกดให้ดี เน้นความแข็งแรง และออกแบบโครงสร้างให้เด็กประกอบเองได้ ไม่ซับซ้อน ข้อดีอีกอย่างคือ สามารถสอดแทรกการเรียนรู้ไว้ในตัว เหมือนกับปริศนาที่ให้เด็กได้ทดลองประกอบเป็นของใช้อย่างที่ตัวเองต้องการ และหลังจากใช้งานจนช