ผลิตภัณฑ์เยื่อ

ผลิตภัณฑ์เยื่อคุณภาพสูง ใช้ได้ทั้งในอุตสากรรมกระดาษและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เยื่อจากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อนำมาผลิตกระดาษ

Dissolving Pulp หรือ “เยื่อเคมีละลายได้” จากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งคุณสมบัติเด่นของเส้นใยเรยอนคือเบาสบาย ดูดซับความชื้น ระบายอากาศและความร้อนได้ดี และดูแลรักษาง่าย