โซลูชันสำหรับอำนวยความสะดวก

SCGP ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน

โซลูชันสำหรับอำนวยความสะดวก

SCGP ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อความสะดวกในการจัดเรียงสินค้า (Retail Ready Packaging) และสื่อส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ที่ใช้นวัตกรรม เช่น PopTech ที่สามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้ง่ายภายในเวลาไม่กี่วินาที สะดวกและรวดเร็ว พร้อมด้วยคุณภาพการพิมพ์ที่สวยงาม และคมชัด

จุดเด่นโซลูชันสำหรับอำนวยความสะดวก ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วต่อการใช้งานของลูกค้า และผู้บริโภค
  • การพิมพ์คุณภาพสูง มีความสวยงามและคมชัด

โซลูชันสำหรับอำนวยความสะดวก

Shelf Ready Packaging

บรรจุภัณฑ์ที่นอกจากบรรจุสินค้าแล้ว ยังถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ ก็พร้อมวางบนชั้นและจำหน่ายสินค้าได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสินค้าให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย

โซลูชันสำหรับอำนวยความสะดวก

Retail Ready Packaging

ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเรียงซ้อนบรรจุภัณฑ์บนพื้นที่อื่น ๆ นอกชั้นวางสินค้า สามารถเรียงซ้อนบนพื้น พร้อมจำหน่ายสินค้าได้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสินค้าให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย