โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

SCGP นำเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การพิมพ์และการผลิตมาใช้ควบคู่กัน เพื่อเพิ่มความสามารถของบรรจุภัณฑ์

โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ คือ บรรจุภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความพิเศษ SCGP ได้นำเทคโนโลยีทั้งด้านการออกแบบ การพิมพ์และการผลิตมาใช้ควบคู่กัน เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถมากกว่าแค่การบรรจุหรือป้องกันสินค้าภายใน เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์บาร์โคดที่พัฒนาให้เป็นรหัสดิจิทัลกระจายอยู่ทั่วผิวบรรจุภัณฑ์แทนที่บาร์โคดแบบเดิม อีกทั้งยังรองรับเครื่องมือสแกนข้อมูลได้หลากหลายชนิด ทำให้ผู้ผลิตสามารถป้องกันการถูกปลอมแปลงสินค้าและสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนทำการส่งเสริมการขายผ่านบรรจุภัณฑ์ด้วย Digital Watermark

จุดเด่น

  • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายให้เลือกใช้
  • ประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งทีมการตลาด ทีมออกแบบและทีมนักวิจัย เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะตามความต้องการของลูกค้า

โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

Digital Watermark

Digital Watermark คือ เทคนิคการฝังรหัสข้อมูลดิจิทัล บนภาพพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถอ่านข้อมูลผ่านการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Smartphone หรือ Tablet ได้ จึงมีความพิเศษมากกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป เช่นสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์สินค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และสามารถติดตามสถานะสินค้า หรือใช้ทดแทน Barcode และ QR Code ในการชำระเงินที่จุดจำหน่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

OptiBreathTM

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผักและผลไม้สด โดยใช้เทคนิคการผลิตฟิล์มแบบพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้คงความสดได้ยาวนานขึ้น ควบคุมอัตราการหายใจของผักและผลไม้สด ช่วยให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าและยืดวันหมดอายุของสินค้าอีกทั้ง ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอาหารจากการเน่าเสียอีกด้วย

โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

EzySteamTM

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวที่พัฒนากลไกระบายแรงดันไอน้ำจากภายในถุง โดยไม่ต้องตัด เจาะ หรือเปิดถุงก่อนเข้าไมโครเวฟ เหมาะกับอาหารที่ต้องทำให้ร้อนหรืออุ่นให้ร้อนในเตา ไมโครเวฟ เช่น ซาลาเปา เกี๊ยว บะจ่าง และของหวาน ซึ่งกลไกในการระบายอากาศดังกล่าว นับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความสะดวก ปลอดภัย และใช้งานง่าย