กระดาษ และเยื่อ

กระดาษบรรจุภัณฑ์

กระดาษบรรจุภัณฑ์

กระดาษที่ใช้เพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษลูกฟูก กระดาษขาวเคลือบ แกนกระดาษ กระดาษปิดแผ่นยิปซั่ม เป็นต้น

Read More

กระดาษเพื่องานพิมพ์และเขียน

กระดาษเพื่องานพิมพ์และเขียน

กระดาษคุณภาพสูงเพื่อรองรับระบบงานพิมพ์ที่หลากหลาย โดยผลิตจากป่าปลูกเชิงพานิชย์ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More

กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีพิเศษ จาก SCG Packaging

Read More

SPECIALTY PAPER

SPECIALTY PAPER

กระดาษชนิดพิเศษ สำหรับงานอุตสาหกรรมและ งานเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลาย

Read More

ผลิตภัณฑ์เยื่อ

ผลิตภัณฑ์เยื่อ

ผลิตภัณฑ์เยื่อคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Read More