News

30 พฤศจิกายน 2563

SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย "SCGP-Inspired Solutions Studio" เบื้องหลังการพัฒนาโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการ

SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย
SCGP สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย

SCGP เผยโฉม SCGP-Inspired Solutions Studio สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย จำลองบรรยากาศสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพการใช้งานบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ชูความพร้อมด้านทีมออกแบบมืออาชีพและนักวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า พร้อมโชว์ยอดขายบรรจุภัณฑ์จากการนำเสนอโซลูชัน 15,000 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 20ของรายได้รวม 9 เดือนแรกปีนี้

 

นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP มีการดำเนินงานที่กว้างขึ้น ทำให้มีลูกค้าใหม่ ๆ และหลากหลาย รวมถึงปัจจัยภายนอกที่มีเทรนด์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขยายตัวของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และการใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีลักษณะเฉพาะตัว SCGP จึงต้องไปให้เร็วและปรับการดำเนินงานเชิงรุกผ่านกลยุทธ์ การทำงานแบบใกล้ชิดลูกค้า (Customer-centricity) ในการคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

 

และเพื่อใกล้ชิดและส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเปิดดำเนินการ SCGP-Inspired Solutions Studio ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ตลอดจนทำความเข้าใจกับโซลูชันต่าง ๆ ของ SCGP เช่น โซลูชันสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน โซลูชันสำหรับงายย่อย โซลูชันเพื่ออำนวยความสะดวก โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โซลูชันสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โซลูชันด้านกิจกรรมการตลาด เป็นต้น

 

SCGP-Inspired Solutions Studio แบ่งพื้นที่เป็น 8 โซน ประกอบด้วย (1) The Unbounded Journey นำเสนอที่มาและการพัฒนาของ SCGP ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (2) The Unique Solutions นำเสนอ Value Chain ของ SCGP ที่มีครบครันตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขั้นต้นถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย และ Solutions ทั้ง 6 รูปแบบ (3) The Everyday Life นำเสนอสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการศึกษาความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมด้าน  บรรจุภัณฑ์ สินค้าไลฟ์สไตล์และการดีไซน์กระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อโชว์ศักยภาพการออกแบบและผลิตที่หลากหลาย (4) The Latent Answers จำลองบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมสินค้าต่าง ๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก SCGP (5) The Total E-commerce Solutions จัดแสดงบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (6) The Logistics Value Creation จำลองบรรยากาศการใช้งานบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ (7) The Attraction นำเสนอเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ทันสมัย และ (8) The Exhibition นำเสนอโซลูชันด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจรในรูปแบบ Green Exhibition ที่ช่วยลดปริมาณขยะและนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก

 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ SCGP กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดเด่นของ SCGP คือ ความเข้าใจในปัญหาของลูกค้าและความสามารถในการส่งมอบโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้วางกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับโจทย์จากลูกค้า นำเสนอไอเดียและโซลูชัน จัดทำสินค้าตัวอย่างจนได้ชิ้นงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การมีทีมงานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโลยี เพื่อคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีนักวิจัยและพัฒนาจำนวนมากกว่า 90 คน ซึ่งทำการค้นคว้าและพัฒนาครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมของธุรกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และนักออกแบบมืออาชีพจำนวน 36 คน ที่พร้อมสร้างสรรค์และให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง SCGP-Inspired Solutions Studio แห่งนี้ จะยิ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ในการเพิ่มโอกาสได้สัมผัสกับโซลูชัน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่ SCGP สามารถสร้างสรรรค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในหลากหลายมิติ อาทิ ฟังก์ชันใช้งาน ตอบโจทย์ด้านการตลาด คำนึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า”

 

“ปัจจุบัน SCGP มีการนำเสนอบรรจุภัณฑ์และโซลูชันแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย SME ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก สามารถสร้างยอดขายประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 ที่ผ่านมา และ SCGP-Inspried Solutions Studio แห่งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจมาก ซึ่งเรามองว่า นอกจากลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากสตูดิโอแห่งนี้ที่เป็นศูนย์รวมโซลูชันและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  แล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่มความน่าสนใจให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ตลอดถึงการเพิ่มความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย” คุณสุชัย กล่าวเพิ่มเติม