News

1 กรกฎาคม 2564

SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT

SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT
SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT
SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT
SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT
SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT

SCGP จับมือ PTG ส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม

เปิดจุดรับเศษกระดาษและขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่สถานีบริการน้ำมัน PT

 

SCGP โดย คุณกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และ PTG โดย คุณสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด ร่วมเป็นพันธมิตรส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว ด้วยการคัดแยกเศษกระดาษและขวดพลาสติก PET เหลือใช้ นำมาส่งที่ SCGP reXycle Drop Point ในสถานีบริการน้ำมัน PT ใกล้บ้าน เพื่อส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิลได้ด้วย เช่น เฟอร์นิเจอร์จากกระดาษรีไซเคิลที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง เสื้อผ้าใยสังเคราะห์จากขวด PET รีไซเคิล เป็นต้น

สามารถร่วมโครงการได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีสาขานำร่อง 5 สาขา ได้แก่

  1. สาขา ถ.กาญจนาภิเษก กม.18
  2. สาขา หนองแขม ถ.เพชรเกษม 81
  3. สาขา ถ.จันทน์ 1
  4. สาขา คลองหลวง 4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  5. สาขา ประตูน้ำพระอินทร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

“ร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยให้ทรัพยากรได้หมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”