News

SCGP จับมือ SCG Express เปิดโครงการ “Dream Box”  รีไซเคิลกล่องพัสดุเป็นอุปกรณ์การเรียนให้น้อง ๆ กว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

15 เมษายน 2564

SCGP จับมือ SCG Express เปิดโครงการ “Dream Box” รีไซเคิลกล่องพัสดุเป็นอุปกรณ์การเรียนให้น้อง ๆ กว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ