Spotlight

DOM : นวัตกรรมเพื่อการตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น

DOM : นวัตกรรมเพื่อการตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น

"กลิ่นเป็นสิ่งที่รับรู้ได้ง่าย แต่ตรวจวัดได้ยาก" นี่คือโจทย์สำคัญของทุกโรงานอุตสาหกรรม ที่ต้องคอยเฝ้าระวังกลิ่นไม่ให้รบกวนหรือก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนรอบข้าง ถือเป็นความรับผิดชอบที่ธุรกิจต้องเอาใจใส่ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

 

DOM คือ โชลูชันที่ SCGP คิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว การันตีด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ ในฐานะนวัตกรรมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมเปลี่ยนโฉมหน้านวัตกรรมด้านการตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีศักยภาพ

 

DOM หรือ Detect Odor & Monitoring เป็นงานบริการตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการเรื่องกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการของ DOM จะมีทั้งส่วนที่เป็นบริการ Software และ Hardware ภายในเครื่อง DOM ติดตั้งระบบ Monitoring และตัวเซนเซอร์ที่จะได้รับการตั้งค่าเฉพาะ เพื่อตรวจจับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่ละชนิด เช่นแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เอทิลีนออกไซด์ หรือ PM 2.5 ว่าเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่ แล้วแสดงภาพผ่าน Dashboard แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งค่าตัวเลขและแสดงขอบเขตการกระจายตัวของกลิ่นได้อย่างชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่กระบวนการแก้ไขได้ทันที ถือเป็นนวัตกรรมที่จะมาสร้าง Social Impact ให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

 

รูปแบบการให้บริการของDOM ที่ลูกค้าจะได้รับ


Odor Identify: อัตลักษณ์กลิ่นในพื้นที่ของคุณคืออะไร

  • สำรวจพื้นที่และกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดกลิ่น
  • เก็บตัวอย่างกลิ่นเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ค้นหาอัตลักษณ์ของกลิ่นที่เกิดขึ้น ประเมินความเข้มข้นกลิ่นด้วยนักคมกลิ่น (Odor Panelist) และวิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานสากล

 

Odor Monitoring System: ตรวจวัดและฝ้าระวังกลิ่นในพื้นที่ของคุณอย่างเป็นระบบ

  • DOM ทำการตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นและส่งต่อข้อมูลไปยัง DOM Web Platform

เพื่อแสดงผลแบบ real time และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

  • มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีค่าความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้
  • ประเมินการกระจายตัวของกลิ่นจากแหล่งกำเนิด ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศและทิศทางลม
  • ผลประเมินจากการสำรวจตรวจวัด สามารถเทียบกับช่วงเวลาที่มักเกิดข้อเรียกร้องเรื่องกลิ่นจากชุมชนได้ เพื่อนำไปพัฒนาการกำหนดค่าวัดผลในครั้งต่อไป

 

Odor Impact Assessment: กลิ่นในพื้นที่ของคุณส่งผลกระทบอย่างไร

  • แสดงผลกระทบของกลิ่นที่ถูกปล่อยจากกระบวนการผลิต
  • วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดกลิ่นหลักและระบุวงเวลาเกิดกลิ่นที่อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน
  • ประเมินความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีลดปัญหากลิ่น และกำหนดค่าเป้าหมายในการบำบัด

 

รับชมวิดีโอเกี่ยวกับ DOM ได้ที่ https://youtu.be/i9pxkPDveaE