Spotlight

DATA | SYSTEM | COLLABORATION สร้างความแข็งแกร่ง พาก้าวไปด้วยกัน

DATA | SYSTEM | COLLABORATION สร้างความแข็งแกร่ง พาก้าวไปด้วยกัน
DATA | SYSTEM | COLLABORATION สร้างความแข็งแกร่ง พาก้าวไปด้วยกัน
DATA | SYSTEM | COLLABORATION สร้างความแข็งแกร่ง พาก้าวไปด้วยกัน
DATA | SYSTEM | COLLABORATION สร้างความแข็งแกร่ง พาก้าวไปด้วยกัน
DATA | SYSTEM | COLLABORATION สร้างความแข็งแกร่ง พาก้าวไปด้วยกัน

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้ามาท้าทายในทุกภาคส่วน แต่ภาคธุรกิจหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคมมิอาจหยุดนิ่งได้ และจำต้องปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ถือเป็นความท้าทายที่องค์กรต้องบริหารจัดการ หนึ่งในนั้นคือ การทำให้คนและธุรกิจดำเนินต่อได้ภายใต้เงื่อนไข Work from Home แน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ คณะทำงานสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 ถือเป็นแกนหลักที่เข้ามาบริหารจัดการ เพราะวิกฤติครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภัยธรรมชาติ แต่เป็นภัยระดับมนุษยชาติที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ท้าทายที่สุดตั้งแต่เคยพบเจอ”

 

คณะทำงานสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 คือใคร

คณะฯ ดังกล่าวเกิดจากการรวบรวมตัวแทนทีมจากทุกสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารจัดการพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศด้านการผลิต ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านวิศวกรรม ด้านวางแผนการตลาดและการขาย ด้านการจัดการวัตถุดิบ ด้านการขนส่ง ด้านบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้านการสื่อสาร มาร่วมทำหน้าที่กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ จากนั้นจึงสื่อสารไปยังพนักงาน คู่ธุรกิจ และลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

พี่ต๊วด - ธวัชชัย วงศ์ไพศาล ประธานคณะฯ เล่าย้อนว่า เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เซตระบบ Business Continuity Management หรือ BCM ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะจุด แต่รอบนี้เป็นโรคระบาดที่มีการแพร่กระจายจากทุกทิศทาง การบริหารจัดการจึงท้าทายกว่ามาก

“ช่วงนั้นโควิด-19 เริ่มระบาดไปในหลายประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่เรา มีธุรกิจอยู่ ตอนนั้นเหมือนโดนทุกทิศทาง พี่วิชาญ CEO ของเราได้ให้ Direction ที่ชัดเจนว่า ‘คนต้องมาก่อน’”

“คน” สำคัญที่สุด

ระบบ BCM ที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีทั้ง Business Management Team (BMT) และ Local Management Team (LMT) จะมีการซักซ้อมเป็นระยะทุกปี เพื่อพร้อมรับทุกสถานการณ์

“เรามี System ที่ชัดเจน เมื่อเกิดเหตุวิกฤติขึ้น ก็แค่ Activate System ที่เซตไว้และรันทุกอย่างไปตามขั้นตอน” พี่โอ - โอภาส รักษ์กุลชน ขยายความก่อนเล่าให้ฟังถึงเคสในต่างประเทศ

“กรณีในจาการ์ตาที่อินโดนีเซีย พอเกิดสถานการณ์เราก็ประเมินว่า พื้นที่ที่คนของเราอยู่น่าจะระบาดหนัก ไม่ปลอดภัย จึงเรียกคนของเรากลับทั้งหมดเพราะความปลอดภัยของคนส