กิจกรรม CSR

พ.ศ. 2563

การจัดงานสัมมนา "Design Talk"

SCGP จัดงานสัมมนา Design Talk ทุกปี ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากนักออกแบบในระดับสากลให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบเพื่อพัฒนางาน และยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยต่อไป

การจัดงานสัมมนา

การจัดงานสัมมนา