บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง

บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สองสำหรับแสดงสินค้า (Secondary Packaging) : เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น เข้าด้วยกัน เพื่อเหตุผลในการป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย เพื่อความสะดวกในการขนส่ง หรือการจัดจำหน่ายสินค้า

กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้

กล่องประเภทนี้ทำจากกระดาษกล่องขาว (Duplex Boards) ที่มีการพิมพ์ เคลือบ ตัด พับ และติดกาว และด้วยการออกแบบที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับการสร้างแบรนด์ (Branding) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการพิมพ์ที่แตกต่างกัน (เช่น ระบบการพิมพ์แบบออฟเซทหรือแบบดิจิทัล) และเทคนิคการตกแต่งที่แตกต่างกัน (เช่น การเคลือบเงา การเคลือบลามิเนต การขึ้นรูปร้อน และการทำลายนูน) โดยเทคนิคการตกแต่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นประจำเมื่อลูกค้าของบริษัทฯ ต้องการให้สินค้ามีความโดดเด่นเมื่อตั้งอยู่บนชั้นวางสินค้าในร้านค้าปลีก

Micro Flute

Micro Flute

Digital watermark

Digital watermark

ผลิตจากกระดาษลูกฟูกที่ถูกพัฒนาให้มีลอนขนาดเล็ก ทำให้บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบา และด้วยคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูกจึงยังคงมีความแข็งแรง ช่วยลดการใช้ทรัพยากร พื้นผิวมีความเรียบเนียน รองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง โครงสร้างกระดาษช่วยให้บรรจุภัณฑ์รับน้ำหนักได้ดี มีความสวยงาม รองรับอุตสาหกรรมสินค้าที่หลากหลาย

Digital Watermark คือเทคนิคการฝังรหัสข้อมูลดิจิทัล บนภาพพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ โดยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า  สามารถอ่านข้อมูลผ่านการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smartphone หรือ Tablet ได้ จึงมีความพิเศษมากกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป เช่นสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์สินค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลง และสามารถติดตามสถานะสินค้า หรือใช้ทดแทน Barcode และ QR Code ในการชำระเงินที่จุดจำหน่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

บรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาด

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่เสมือนเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยสื่อสารข้อมูลสินค้าไปยังผู้บริโภค อีกทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและพิมพ์อย่างพิถีพิถันให้มีรูปทรงและลวดลายที่ดึงดูดใจ และยังเหมาะสำหรับการใช้บรรจุสินค้าในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

บรรจุภัณฑ์ในโอกาสพิเศษ

บรรจุภัณฑ์ในโอกาสพิเศษ

บรรจุภัณฑ์ในโอกาสพิเศษ

บรรจุภัณฑ์ในโอกาสพิเศษ

บรรจุภัณฑ์ในโอกาสพิเศษ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเทศกาลต่าง ๆ

บรรจุภัณฑ์สำหรับเทศกาลต่าง ๆ

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยใช้การออกแบบในการสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้นิยมใช้เพื่อเป็นของขวัญในโอกาศพิเศษ

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยใช้การออกแบบในการสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้นิยมใช้ในการขายสินค้าในเทศกาลต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค

ถุงกระดาษ

ถุงกระดาษจากวัสดุรีไซเคิล ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแปรรูปกระดาษเป็นถุงกระดาษรีไซเคิล 100% ที่มีคุณภาพแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ซึ่งถุงกระดาษที่ใช้งานแล้ว ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้

ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับช้อปปิ้ง

ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับช้อปปิ้ง

ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค

ถุงอุตสาหกรรม

ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับช้อปปิ้งประเภทมีหูหิ้ว เหมาะกับธุรกิจศูนย์การค้าหรือร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการดึงดูดลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เหมาะกับธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องการดึงดูดลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ถุงอุตสาหกรรม (Industrial Sack Kraft) ใช้ในการผลิตถุงอุตสาหกรรมสำหรับสินค้า เช่น ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ แป้ง และบรรจุภัณฑ์เม็ดพลาสติก นอกจากนี้ ยังมีการใช้ในการผลิตถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค

ถุงอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีความเหนียว ยืดหยุ่น และความต้านทานต่อแรงดึงสูง เนื่องด้วยถูกออกแบบมาให้รองรับแรงอัดจากกระบวนการบรรจุความเร็วสูง และแรงกระแทกอันไม่พึงประสงค์ระหว่างการขนส่ง ผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับผลิตถุงอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มีความหลากหลาย ประกอบด้วย WEK-White Extensible Sack Kraft EK-Extensible Sack Kraft ES-Extensible Sack Kraft และ MW- Normal Sack Kraft ทั้งนี้ กระดาษสำหรับผลิตถุงอุตสาหกรรม (Sack Kraft) เป็นสินค้าขั้นกลาง (Intermediate Products) สำหรับการผลิตถุงอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์สวยงาม

บรรจุภัณฑ์สวยงาม ใช้วัสดุจากกระดาษที่มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิล โดดเด่นด้วยการออกแบบให้สวยงามและแข็งแรง รองรับการพิมพ์ และคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง
บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง
บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง
บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง
บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง
บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง