เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค

ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Solution

SCGP ออกแบบสินค้าและบริการ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การออกแบบ

Read More

SCGP รับออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า ที่มีการสั่งจำนวนน้อย (Small Lot) และผลิตตามคำขอ (On-Demand) เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย

 

Read More

SCGP ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน

Read More

SCGP นำเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การพิมพ์และการผลิตมาใช้ควบคู่กัน เพื่อเพิ่มความสามารถของบรรจุภัณฑ์

Read More

SCGP ให้บริการโซลูชันบรรจุภัณฑ์ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร (End-to-End E-commerce services)

Read More

SCGP มีบริการที่หลากหลายสำหรับ กิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า

Read More

Business Spotlight

News

Subsidiaries and Joint Ventures of SCG Packaging