NC Coconut

ต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมไทย ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก

ระยะเวลากว่า 10 ปีที่คุณหนุ่ย - ณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน มุ่งมั่น พัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม จากการเป็นเกษตรกรที่ค้าส่งมะพร้าวน้ำหอมเล็ก ๆ ในอำเภอดำเนินสะดวก เติบโตสู่การเป็นบริษัทแปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้ชื่อบริษัทNC Coconut จำกัด ทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสทางการตลาด ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ NC Coconutในวันนี้เป็นบริษัทแปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ของจังหวัดราชบุรี

ต่อยอดมะพร้าวน้ำหอมไทย ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่คุณหนุ่ย - ณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม จากการเป็นเกษตรกรที่ค้าส่งมะพร้าวน้ำหอมเล็ก ๆ ในอำเภอดำเนินสะดวก เติบโตสู่การเป็นบริษัทแปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้ชื่อบริษัท NC Coconut จำกัด ทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสทางการตลาด ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ NC Coconutในวันนี้เป็นบริษัทแปรรูปและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ของจังหวัดราชบุรี

สร้างโอกาส ขยายตลาด ต่อยอดธุรกิจ
“แต่เดิมผมเป็นเกษตรกรที่ทำสวนมะพร้าว ทำได้สักระยะหนึ่งก็เห็นว่ามะพร้าวเป็นพืชที่น่าสนใจ ใช้สารเคมีน้อย และดูแลรักษาง่าย ผมจึงเริ่มจำหน่ายมะพร้าวน้ำหอมผลสดแบบค้าส่งต่อมาก็แปรรูปขั้นต้นโดยปอกเปลือกและตัดแต่งทำเป็นมะพร้าวต้มและมะพร้าวเผา ต่อมาพอตลาดต่างประเทศเริ่มเปิดตัว จึงใช้โอกาสนี้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น”

ประเทศแรกที่คุณหนุ่ยเริ่มส่งมะพร้าวน้ำหอมออกจำหน่ายคือไต้หวัน ก่อนจะมีพ่อค้าชาวไต้หวันรายอื่น ๆ ทยอยติดต่อเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น คุณหนุ่ยจึงได้เรียนรู้และศึกษากระบวนการผลิตและส่งออก กระทั่งก่อตั้งบริษัท NC Coconut จำกัด และบริหารธุรกิจนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการต่อเนื่องยาวนานมาจนเข้าสู่ปีที่ 10 สามารถสร้างแบรนด์สินค้าและรวบรวมผลผลิตจากพี่น้องและชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเองได้โดยตรง

จับมือกับพาร์ตเนอร์ที่เชี่ยวชาญ
นอกจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าแล้วการมีพาร์ตเนอร์ที่พร้อมจะผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

“ปัญหาของสินค้าของเราคือ ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นผมจึงไปปรึกษากับบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับเรา เขาไปหารือกับทางธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี จากนั้นทีมงานเอสซีจีก็ระดมทีมเข้ามารับฟังปัญหา เก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัยและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จนกระทั่งได้บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุของมะพร้าวให้สามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้น

“เราเชื่อมั่นในการทำงานของเอสซีจี ซึ่งเห็นได้จากความมุ่งมั่นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้ จึงตัดสินใจใช้บรรจุภัณฑ์นี้ต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้”

หลังจากที่ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่ NC Coconut มะพร้าวน้ำหอมและสินค้าแปรรูปก็สามารถเก็บได้นานขึ้น คุณหนุ่ยจึงขยายการส่งออกเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

“ผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทางเอสซีจี ที่ได้ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับบริษัทของเรามาถึง 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นถุงวุ้นมะพร้าว ถุงใส่มะพร้าวผลสด และล่าสุดก็คือบรรจุภัณฑ์ช่วยยืดอายุสินค้า ซึ่งตลอดการทำงานผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและใส่ใจของทีมงานเอสซีจีที่ช่วยแก้ปัญหาจนสำเร็จ และยังนำเสนอบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ผู้ประกอบการอยู่เสมอ”

กล้าคิดอย่างรอบคอบ ก้าวแรกของความสำเร็จ
การทำธุรกิจต้องอาศัยความกล้า แต่ต้องเป็นความกล้าที่ผ่านการคิดและไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ ดังเช่นที่คุณหนุ่ยได้เล่าให้ฟังถึงหลักการและแนวคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ คุณหนุ่ยยังกล่าวถึงความคาดหวังในอนาคตว่า บริษัท NC Coconut จะได้ร่วมงานกับธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจีในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านการตลาด ยืดอายุสินค้า และมีการออกแบบที่ตรงใจผู้บริโภค รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจเพื่อต่อยอดทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น