บรรจุภัณฑ์สวยงาม ใช้วัสดุจากกระดาษที่มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิล โดดเด่นด้วยการออกแบบให้สวยงามและแข็งแรง รองรับการพิมพ์ และคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด