ถุงบรรจุภัณฑ์กระดาษทำจากเยื่อธรรมชาติ แข็งแรง ทนทาน และให้คุณภาพงานพิมพ์สูง ปิดผนึกความร้อนโดยไม่ต้องเคลือบฟิล์มพลาสติก สามารถรีไซเคิลและย่อยสลายเองตามธรรมชาติ