บรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถอุ่นไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องตัดหรือฉีกซอง ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างกลไกการระบายไอน้ำออกจากบรรจุภัณฑ์อย่างช้า ๆ ความร้อนจะแทรกซึมลงไปให้เนื้ออาหารคงความชุ่มชื้น รสชาติดี สะอาดปลอดภัย