ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี

ผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง และพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging) และภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พร้อมบริการออกแบบ การพิมพ์และโซลูชั่นที่หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ

Spotlights

INVESTOR RELATIONS

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี

Packaging Business, SCG

To be a leading regional packaging company offering Packaging Solutions through Innovative Products & Services and Sustainable business practice

your unbounded answers

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี คู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์ นำเสนอนวัตกรรมสินค้า และบริการที่หลากหลาย ช่วยสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลก

watch vdo