News

22 October 2021

Announcement: the list of the 9 teams, 9 entries that advance to the final in SCGP Packaging Design Challenge Vietnam 2021

Announcement: the list of the 9 teams, 9 entries that advance to the final in SCGP Packaging Design Challenge Vietnam 2021

[Vietnamese Below] SCGP congratulates the 9 teams and their 9 entries that have succeeded in the preliminary round of SCGP Packaging Design Challenge Vietnam 2021. They have to prepare for the presentation in the final round on 13 November 2021.

Sales Promoting Packaging Design Category

 • Câu chuyện biển cả  by Unity team
 • Chuyến tàu khởi hành by Đội DA team
 • Nâu by GEM team

Transportation Packaging Design Category

 • Bao bì vận chuyển cây lan from L’ESPOIR team
 • Bơ Vitamin My Natural Beauty from CoCo team
 • WE ARE APPLES from THREE APPLES team

Environmentally-Friendly Packaging Design Category

 • Hộp mì Xanh from T-sight team
 • MÌ SAFOCO from V5 team
 • Reusable Cellphone Packaging from Ulagod team

The organizer is going to contact the 9 teams and provide them more information about the next round.

For more information, please contact [email protected]

---

Thông báo: danh sách 9 đội, 9 bài dự thi lọt vào chung kết của cuộc thi Thử thách thiết kế bao bì SCGP năm 2021.

SCGP xin chúc mừng 9 đội với 9 bài dự thi đã giành chiến thắng trong vòng sơ khảo của cuộc thi. Các đội sẽ phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình tại vòng chung kết diễn ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Thiết kế Bao Bì cho mục đích Khuyến mãi, Quảng cáo

 • Bài dự thi Câu chuyện biển cả đến từ đội Unity
 • Bài dự thi Chuyến tàu khởi hành đến từ đội DA
 • Bài dự thi Nâu đến từ đội GEM

Thiết kế Bao bì cho mục đích Vận chuyển

 • Bài dự thi Bao bì vận chuyển cây lan đến từ đội L’ESPOIR
 • Bài dự thi Bơ Vitamin My Natural Beauty đến từ đội CoCo
 • Bài dự thi WE ARE APPLES đến từ đội THREE APPLES

Thiết kế Bao bì Thân thiện với Môi trường

 • Bài dự thi Hộp mì Xanh đến từ đội T-sight
 • Bài dự thi MÌ SAFOCO đến từ đội V5
 • Bài dự thi Reusable Cellphone Packaging đến từ đội Ulagod

Ban tổ chức sẽ liên hệ với 9 đội và cung cấp thêm thông tin về vòng thi tiếp theo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected]