Movie Display คือสื่อที่ใช้ในการแนะนำภาพยนตร์ ซึ่งเราได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดยการนำกระดาษมาใช้เป็นวัสดุในการผลิต จึงมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถออกแบบให้มีมิติเสมือนจริงและสีสันที่สวยงาม โดย Movie display ได้นำ POP TECH technology เข้ามาใช้ ยิ่งทำให้การติดตั้งและจัดเก็บง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง และจัดเก็บเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ลูกค้าจึงได้รับความสะดวกสบาย และได้รับภาพลักษณ์ที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

RELATED PRODUCT