Logistics Packaging “บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมแข่งขันในตลาดโลก”

 

SCG Packaging ได้พัฒนาระบบการดำเนินการ เพื่อมาช่วยส่งเสริมและวางแผนในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องไปกับกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้าของลูกค้า ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำ สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ จึงทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริการด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่ครบวงจร บวกกับคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งเหมาะกับการขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว (One way shipment) เพราะกำจัดได้ง่ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและความมั่นใจกับผู้ผลิตและลูกค้าปลายทาง

RELATED PRODUCT