บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่ถูกคิดค้น และพัฒนามาจากแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ใช้กระดาษน้อยลง มีน้ำหนักเบา และยังความแข็งแรงเทียบเท่า หรือมากกว่าเดิม ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต การขนส่งสินค้า และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จากการคิดค้นและพัฒนา ทำให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก GREEN CARTON ที่ได้รับการรับรองจาก SCG ECO VALUE ให้เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

RELATED PRODUCT