บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร “กล่องปลอดภัย” เป็นบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของกระดาษที่มีความปลอดภัยสูง ผลิตขึ้นจากกระดาษ Food grade ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GMP เป็นรายแรกของไทยซึ่งมั่นใจได้ว่า ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบความสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน FDA บรรจุภัณฑ์ใช้งานง่าย ไม่รั่วซึม บรรจุอาหารร้อนได้ไม่ละลาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้

RELATED PRODUCT