Flexographic Printing – Post Printing เป็นระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แม่พิมพ์พื้นนูน ทำจากวัสดุประเภทยาง หรือ Photo Photopolymer ในการผลิตและพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ขึ้นรูปลอนแล้ว (Post Printing) ใช้หมึกที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Water-based ink) ซึ่งแห้งตัวเร็ว ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม