Inspired Studio ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (One-stop service design solution) ให้บริการด้านการออกแบบ การผลิต และให้คำปรึกษาด้านงานกราฟิกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งใน เชิงสร้างสรรค์ และการใช้สอยเชิงพาณิชย์ เชื่อมั่นได้ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากทีมงานมืออาชีพ ตั้งแต่นักออกแบบ โรงงานผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ทีมการตลาด ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร