Standee & Wrapper เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการโฆษณาสินค้า ทำให้สินค้าสะดุดตา เหมาะสำหรับการส่งเสริมการขายและเป็นสื่อให้ข้อมูลสินค้ากับผู้บริโภค