การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับวางสินค้าในรูปแบบของ DUMP BIN เพื่อให้สินค้ามองเห็นได้ง่าย และสะดุดตามากกว่าการวางตามชั้นวางสินค้าทั่วไป