Counter Display เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการตกแต่งบริเวณชั้นสินค้าให้แตกต่างและน่าดึงดูด ช่วยทำให้บริเวณชั้นสินค้าสวยงาม และลูกค้ามองเห็นได้ง่าย