เรื่องวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: