“ไอเดีย กรีน” กระดาษคุณภาพดี เพื่อสิ่งแวดล้อมดีๆ

“ไอเดีย กรีน” นวัตกรรมกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ EcoFiber มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตแทนการใช้เยื่อจากต้นไม้ จึงช่วยลดการใช้ต้นไม้ใหม่ลงกว่า 40% และยังเป็นกระดาษถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นรายแรก ด้วยคุณภาพเนื้อกระดาษที่ขาว สะอาด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษไอเดีย กรีน จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

EcoFiber คือเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดจากการนำเศษวัสดุหรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วจากนอกโรงงานมาคัดสรร จัดการและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง ทดแทนการใช้เยื่อกระดาษจากต้นไม้ใหม่

ลักษณะผลิตภัณฑ์ :

กระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนัก 80 แกรม คุณภาพพรีเมี่ยม มีให้เลือก 3 ขนาด คือ A4, A3 และ F14

คุณสมบัติเด่น :

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากเยื่อที่ได้จากป่าปลูก 60% และเยื่อ EcoFiber 40%

  • เนื้อกระดาษขาวสะอาด หนา เรียบเนียน คุณสมบัติเทียบเท่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่ 100%

  • เป็นกระดาษถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยมรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  • สามารถใช้งานได้ทั้งสองหน้า ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ อิงค์เจ็ต และเหมาะกับอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด

  • ผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้ถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ถึง 10,000 แผ่น โดยไม่ติดเครื่อง*

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1054-2552)

ราคา :

ขนาด A4 : 112 บาท/ รีม

ขนาด A3 : 246 บาท/ รีม

ขนาด F14 : 152 บาท/ รีม

* ผลการทดสอบด้วยเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วสูงในห้องทดสอบที่มีการควบคุมสภาพการใช้งานตามมาตรฐานของ SCG paper