100%x177

เอสซีจี ขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการ เฟสท์ โซลูชั่น ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร

เอสซีจี ตอบรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอาหารและบริการเดลิเวอรี่ พร้อมตอบโจทย์เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์มูลค่าการลงทุนกว่า 800 ล้านบาท และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติเฟสท์สู่ตลาด ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงยิ่งขึ้นจากเยื่อยูคาลิปตัส สะอาด ปลอดภัย สามารถอุ่นร


อ่านต่อ