เอสซีจีจัดประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2018 “เพิ่มคุณค่าให้งานออกแบบ ด้วยแนวคิด Design Plus Marketing”

เอสซีจี กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ The Challenge - Packaging Design Contest 2018 ภายใต้แนวคิด “Design Plus Marketing” Where Packaging steps up its game ผ่านโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 4 โจทย์ ที่มีความท้าทายแตกต่างกัน ให้นักศึกษาเลือกทำตามความถนัด

โครงการนี้มุ่งสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ความคิดสร้างสรรค์ ให้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพิ่มความรู้และมุมมองใหม่ ๆ โดยอาจารย์ด้านการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบในธุรกิจ และสามารถนำผลงานนวัตกรรมการออกแบบมาต่อยอดในด้านการตลาดและการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ โดยในปีนี้ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้ติดอาวุธเพิ่มเติมให้กับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านเข้ารอบ ด้วยคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยแนวคิด “Customer Centricity” พร้อมรับประกาศนียบัตรการอบรม จากคณะอาจารย์ด้านการตลาดของสถาบันชั้นนำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจลูกค้าและตลาด ที่มีผลต่อการเลือกบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 450,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง thechallenge.scgpackaging.com หรือโทร. 02-586-6032