TAB Lock

อุปกรณ์กันกระแทกทำจากกระดาษแข็งพับฉากใช้หุ้มบริเวณขอบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายในระหว่างการขนส่ง

Bag in Box

บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบตามแนวคิด Eco design ช่วยให้บรรจุภัณฑ์ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการขนส่ง และยังลดปัญหาในการแยกขยะเพื่อสะดวกในการรีไซเคิล

 OTOR

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบในรูปร่างแปดเหลี่ยมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ ให้มีความแข็งแรงและความสามารถในการเรียงซ้อนได้มากขึ้น รองรับระบบการบรรจุสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติของ OTOR system จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการขนส่งได้เป็นอย่างดี

ดูระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่นี่