• Paper Pallet : พาเลทกระดาษเพื่อการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว ทดแทนการใช้พาเลทไม้ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องแมลงหรือเชื้อรา รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 กิโลกรัม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และผ่านข้อกำหนด ISPM15 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก จึงเหมาะสำหรับผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยมีขนาดมาตรฐาน 1,100 x 1,100 ซม. และ 1,200 x 1,000 ซม. นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
  • Big Box : บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบสำหรับการขนส่งสินค้าให้สามารถปกป้องและรองรับน้ำหนักได้ดี