Folding Carton บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าแต่ละชิ้นก่อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ สามารถตั้งบนชั้นวางจำหน่ายสินค้าให้สินค้ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สามารถใช้เป็นสื่อ ณ จุดขายได้เป็นอย่างดี ผลิตมาจากกระดาษ Duplex หรือกระดาษบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการพิมพ์ที่แตกต่างกันตามชนิดสินค้า

ดูระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่นี่