Corrugated Containers บรรจุภัณฑ์สำหรับใช้บรรจุสินค้าทั่วไป ทำมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูก โดยส่วนมากมักใช้ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดเปิดเท่ากัน โดยมาบรรจบกันที่แนวกึ่งกลาง (RSC)  และเพื่อตอบสนองการใช้งานให้กับลูกค้า เราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณได้ด้วย

  • Regular Slotted Containers (RSC) : บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป ทำจากแผ่นกระดาษลูกฟูกแผ่นเดียว มีฝาปิดเปิดที่กว้างเท่ากัน โดยจะมาบรรจบกันที่แนวกึ่งกลาง
  • Telescope Containers : บรรจุภัณฑ์ประกอบ 2 ชิ้น คือ ตัวบรรจุภัณฑ์และฝาครอบ นิยมใช้สำหรับบรรจุสินค้าประเภทผักและผลไม้สด
  • Designed Style Containers : บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้มีรูปทรงต่างๆ เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม ด้วยวิธีการผลิตแบบ Die Cutting หรือการปั๊มจากแม่แบบ
  • Wrap Around : บรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดเปิดที่ด้านข้าง มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง เหมาะสำหรับสินค้าที่มีการบรรจุแบบอัตโนมัติ เช่น นมกล่อง เครื่องดื่มบรรจุกล่อง
  • Paper Tray : บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นถาด มีผนังกั้นรอบด้าน นิยมบรรจุสินค้าประเภท ขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลมกระป๋อง  เบียร์กระป๋อง เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

ดูระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ที่นี่